hgur.se


Rådet för högre utbildning

hgur
Rådet för högre utbildning avvecklades vid årsskiftet 2005/2006. Detta efter 15 år, uppdraget var att stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.

Denna domän, hgur.se, kommer framöver användas till något helt annat.